Domů » Osobní údaje

Ochrana osobních údajů

"Pár" vět k tomu, že s vašimi daty nebudeme dělat nic nezákonného :)

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR.

Právo na informace
Na požádání vám společnost YourWorld s.r.o. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na email: info@klucivpraxi.cz, kde Vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů
Získávání a zpracovávání osobních údajů
V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách klucivpraxi.cz. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií.

Bezpečnost
Společnost YourWorld s.r.o. přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů
Společnost YourWorld s.r.o. používá Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohl informovat o novinkách, tipech a dalším užitečném obsahu. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevili zájem o odběr našich novinek, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailovou adresu. V případě, že projevíte zájem o naše novinky, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt in (dvojí potvrzení). Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě. Vaše údaje budeme zpracovávat do doby, než dojde k odvolání souhlasu.

Vaše detailní osobní data jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Společnost YourWorld s.r.o. IČ: 05489679 (v rámci projektu Kluci v praxi), jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o které si registrovaný skrze formuláře na webu zažádal.

Vaše získané osobní údaje tj. e-mailová adresa a vaše jméno jsou uloženy a zabezpečeny v aplikaci SmartEmailing. Údaje byly poskytnuty dobrovolně v rámci www stránek https://klucivpraxi.cz za účelem zasílání blogových článků, informací, školení, kurzů, pluginů, znalostních testů či newsletterů a to vždy pouze v rozsahu, ke kterému jste nám dali souhlas. Vaše data na požádání mohou být kdykoliv trvale smazány. Zároveň se můžete z odběrů také kdykoliv odhlásit. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty žádným další stranám.

Your-World s.r.o.
IČO: 05489679
Sídlo: Korunní 2569/108, Praha - Vinohrady 101 00
Spisovná značka: C 264538 vedená u Městského soudu v Praze

email: info@klucivpraxi.cz
Tel: 723 401 951